انواع فراورده های چوب

4-melamine

انواع فراورده های چوب

admin بدون دیدگاه
دسته‌بندی نشده
نوع محصول ابعاد ضخامت تعداد ورق در پالت تعداد پالت در تریلی
MDF خام واناچای تایلند ۳٫۶۶×۱٫۸۳ میل۲۵ ۹۶ ۶
MDF خام واناچای تایلند ۳٫۶۶×۱٫۸۳
میل۱۶ ۴۸ ۶
MDF خام واناچای تایلند ۳٫۶۶×۱٫۸۳
میل۸ ۹۶ ۶
MDF(آفکات)واناچای تایلند ۶۱×۳٫۶۶ میل۱۶ ۱۴۴ ۶
MDF(آفکات) DFM چین
۶۱×۳٫۶۶ میل۸  ۲۸۲  ۶
MDF خام واناچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۴۴ میل۲۵ ۴۰ ۱۰
MDF خام واناچای تایلند
۱٫۲۲×۲٫۴۴ میل۱۸ ۵۵ ۱۰
MDF خام واناچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۴۴ میل۱۶ ۶۲  ۱۰
MDF خام واناچای تایلند
۱٫۲۲×۲٫۴۴ میل۱۲ ۸۳ ۱۰
MDF خام واناچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۴۴ میل۸ ۱۲۵
۱۰
MDF خام واناچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۴۴ میل۶ ۱۷۰
۱۰
MDF خام اسکیچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۸۰
۲۵میل
۳۲
۹
MDF خام اسکیچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۱۶میل ۵۶
۱۱
MDF خام اسکیچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۸میل
۲۸۲
۶
MDF خام ادونس تایلند ۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۳میل
۲۶۰
۱۰
MDF خام دانگوا مالزی
۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۱۶میل


MDF خام دانگوا مالزی ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۱۲میل


MDF خام دانگوا مالزی ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۸میل


MDF خام دانگوا مالزی ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۳میل
۲۰۰
۱۰
MDF خام DFM چین ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۳میل ۲۳۰
۱۰
MDF خام واناچای تایلند ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۳میل ۳۶۰
۷
MDF خام اسکیچای تایلند ۲۲۰×۲۸۰
۸میل
۹۰
۷
MDF خام اسکیچای تایلند ۲۲۰×۲۸۰ ۵میل ۱۴۴
۶
MDF سفید مربوک مالزی ۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۲۸
۹
MDF سفید اورگرین مالزی ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۱۶میل ۴۰ ۱۰
MDF سفید  مغز ممتاز گلستان
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۲
۹
MDF سفید لوح سبزg1  ۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۳
۱۰
MDF سفید آرین سینا درجه ۱
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۰
۱۰
MDF سفید آفکات لوح سبزg1
۶۱×۳٫۶۶ ۱۶میل ۱۰۸ ۸
MDF سفید ۱رو واناچای تایلند ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۶میل ۵۶ ۱۱
MDF سفید ۳میل کاغذی گلاسه
۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۳میل ۲۵۰ ۱۰
MDF سفید ۳میل پرینتی
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۳میل ۳۲۵ ۱۰
MDF رنگی کاغذی ۳میل راش+چری
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۳میل ۳۲۵ ۱۰
MDF رنگی کاغذی ۶میل راش+چری ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۶میل ۱۶۴ ۱۰
MDF رنگی+سفید آذین چوب(برجسته)
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۰
۹
MDF رنگی+سفید آذین چوب(براق) ۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۰ ۹
MDF رنگی لوح سبزg1
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۲ ۹
MDF رنگی با مغز آرین سینا درجه ۱ ۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۰
۹
نئوپان رنگی با مغز گنبد سوپر
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۳۰ ۹
MDF رنگی یلدیز ترکیه
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل    
MDF رنگی کاستامانا ترکیه
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل

MDF رنگی فینسا اسپانیا
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل    
MDF رنگی فلایدر آلمان
۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل ۲۸
۱۲
هایگلاس AGT ترکیه ۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۱۶میل
ساده/چوب/باران
هایگلاس یلدیز ترکیه
۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۱۶میل هر پالت ۲۰ ورق ساده+چوب
هایگلاس WOODMARK ترکیه ۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۱۶میل هر پالت ۲۰ ورق باران+گلدار+هولوگرام
هایگلاس ANG/AGE ایران
۱٫۲۲×۲٫۸۰ ۱۶میل به صورت ورقی
ساده/چوب/باران
هایگلاس ANG/AGE ایران
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۶میل به صورت ورقی ساده/چوب/باران
HDF یلدیز ترک ۲قاب/۴قاب
سایز*۲۱۵

۶۷-۷۸-۸۵-۹۲
هر پالت۲۰۰ورق
HDF یلدیز ترک ۲قاب/۴قاب سایز*۲۱۵
۱۰۳
هر پالت۲۰۰ورق
HDF چینی ۳قاب بیضی ملچ
سایز*۲۱۵   ۷۷-۸۶-۹۲-۱۰۲ هر پالت۲۵۰ورق
فرمیکا سفید وایتبردی ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۰٫۵میل    
چندلایی هایکوپلکس ضد آب ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۸میل  ۳۵ ۲۰
چندلایی PVSمالزی
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۸میل  ۳۵ ۲۰ 
چندلایی FARLIN
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۸میل  ۳۵ ۲۰ 
چندلایی PVSمالزی ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۹میل ۷۰ ۱۰
 نئوپان خام گنبد سوپر ۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل    
 نئوپان درجه ۱ اسالم ۳٫۶۶×۱٫۸۳ ۱۶میل   هر تریلی ۲۸۰ورق
 نئوپان درجه ۱ نکا ۳٫۰۵×۱٫۸۳ ۱۶میل   هر کامیون ۲۲۰ ورق
 نئوپان درجه ۱ گنبد ۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۱۶میل   هر تریلی ۴۰۰ورق
 نئوپان درجه ۱ فضل نور
۱٫۸۳×۲٫۴۴ ۱۶میل   هر تریلی ۴۰۰ورق
 نئوپان درجه ۱ خلخال ۱٫۸۳×۲٫۵۵ ۱۶میل   هر تریلی ۴۰۰ورق
 ام دی اف کاسپین ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۶میل    
pvc فومیزه ایرانی
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۶میل ۵۰  
pvc فومیزه ایرانی
۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۳میل ۱۰  
pvc فومیزه چینی ضد خش ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۶میل هر ۳عدد در کارتون  
pvc فومیزه چینی ضد خش ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۱۲میل هر ۵عدد در کارتون  
pvc فومیزه چینی ضد خش ۱٫۲۲×۲٫۴۴ ۳میل هر ۲۰عدد در کارتون  

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/daryanos/kabinetpardis.ir/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

دیدگاه خود را وارد کنید.